top of page
hemmofer.jpg
Hemmofer Drikkejern.png
Konventionel
HemmoFer DrikkeJern

HemmoFer DrikkeJern er et bredspektret jernsupplement der, via en unik kombination af tre letoptagelige jernkilder, fuldt ud dækker smågrisenes behov for jern i de første leveuger, og erstatter brugen af jerninjektion.


Dosering: Anvendes i en 2% opløsning. Indeholder 35.000 mg Fe pr. liter.
Tildel opløsningen fra første levedag, og til grisene er min. 21 dage gamle. Brug max. en liter HemmoFer Drikkejern koncentrat pr. årsso.
Pakning: 25 l. dunk 200 l. tromle eller 1000 l. palletank

HemmoFer Jernpasta

HemmoFer Jernpasta dækker fuldt ud smågrisenes behov for jern, og erstatter jerninjektion. Kobber- og vitamin C tilsætningen medvirker til en høj optagelse af jern i blodplasma.


Dosering: Anvend 1,5 ml pr. gris, – indgives mellem 10 og 30 timer efter fødsel, og placeres bagerst på tungen med en pastapistol.

Hver dose jernpasta indeholder 250 mg Fe.
Pakning: 12 eller 36 patroner med 90 gram pr patron

maxxiyoghurt1.png
Maxxi Yoghurt

Syrnet yoghurtprodukt med højt indhold af laktose og mælkesyrebakterier, der sikre en højt tilvækst og forebygger mod diarré. Indeholder tillige jern, zink og kobber. Anvendes i store kuld, hvor soen ikke malker tilstrækkeligt samt til frasorterede fravænningsgrise.

Dosering: 100-150 gram pr liter, opblandet i 45 gr. varmt vand.

Pakning: 15 kg sæk.

EnergiPasta.png
Energi Pasta

Høj-energi tilskudsfoder, der tilfører svag fødte grise og lam, –  letoptageligt energi med indhold af mave-tarmstabiliserende elektrolytter.

Dosering: Småsgrise: Anvendes med første 2 ml dose hurtigst muligt efter fødsel til små, svagt fødte smågrise. Anden 2 ml dose kan evt. tildeles 8-10 timer efter første dose.
Lam:Tildel 4 ml kort efter fødsel, og gentag evt. den følgende dag.
Indstil doseringspistolen til 2 ml (1,2 gram) pr. dose = ca. 40 doser pr patron.

Pakning: 12 eller 36 patroner med 80 ml/50 gram pr patron

bottom of page